Ето малко изненадващи статистически данни относно загубата на крайници 

  • Общият брой на хората с ампутации в България надхвърля цифрата 50 хиляди.
  • Всяка година в България се извършват над 5 хиляди нови ампутации на долни и горни крайници.
  • Всеки ден – 15 нови пациенти биват ампутирани главно поради диабет и други съдови заболявания.
  • Диабетната ангиопатия, болестта на Бюргер и атеросклерозата са заболявания с различна етиология и различен начин на въздействие върху съдовата стена, но всички те водят до ПАБ (периферна артериална болест). Именно тя е най-честата причина за ампутация.
  • 82 % от общия брой ампутации са вследствие на тези заболявания.
  • 67 % – са вследствие на диабет.
  • По-малко от 10 % от ампутациите са травматични – вследствие на пътно-транспортни прозшествия, трудови злополуки и битови инциденти.
  • 4 % от ампутациите са вследствие на тумори.

Загубата на крайници не е толкова рядко явление, колкото хората си мислят. Всъщност повечето хора – дори хората с ампутации и техните приятели и семейства – вероятно биха били изненадани да научат, колко често срещано е това.

 

Има повече хора с ампутации, отколкото си мислите

Е, в действителност в България има над 50 хил. души с ампутации на крайниците. Това е колкото населението на един средно голям български град като Габрово.

Защо е толкова голям броят на хората с ампутации? Всяка година над 5 хил. души претърпяват ампутация. Това представлява 15 ампутации всеки ден, някъде в страната.

Най-честата причина за ампутациите са съдовите заболявания и диабета, а болните от диабет в България са над 440 хил. души.

 

Статистика за предотвратяване на загубата на крайници 

Счита се, че над 50% от ампутациите са предотвратими.

Трите най-важни фактори за намаляване на риска от ампутация, свързана с диабет, са: 1) образоване на пациентите, 2) редовни посещения при лекар,  3) грижи за краката и подходящи обувки.