Задачи и цели 

Ние предлагаме помощ, подкрепа и събеседник. Само този, който е преживял ампутация, знае как се чувства друг човек с ампутация и какви проблеми е трябвало или трябва да пребори.

Ние много ще се радваме на Вашата подкрепа като член или спонсор. Всеки, който иска активно да участва в организацията и работата на асоциацията, е добре дошъл при нас.

Ние слушаме, разбираме и помагаме

  • съвет и помощ по телефона, интернет или чрез групата са взаимопомощ
  • откриване и отстраняване на дефицитите

Вашата цел е и наша

  • представляване на интересите на хората с ампутации в политиката и в обществото – изграждане на лоби
  • индивидуално и висококачествено протезиране за всички хора с ампутации
  • оптимизирана лечебна верига чрез квалифицирани рехабилитационни екипи
  • свободен избор на лекар, на протезен център и на рехабилитационен център
  • без модели на реимбурсиране, чието доплащане натоварва хората с ампутации до степен, която надвишава социално поносимата
  • медицинският, научният и техническият напредък в протезирането трябва да се финансира солидарно

Ние не искаме да стоим в края на веригата, а в началото й!

С помощта на опита, ААБ иска да противодейства на информационните дефицити, защото най-често те са причината за всички неприятности. Още преди да се извърши необходимата ампутация, пациентът трябва да се свърже с местната група за взаимопомощ, за да може да вземе възможно най-доброто решение, например чрез избор на най-добрата клиника за една ампутация. Също и след това, човекът с ампутация трябва много бързо, с оптимизъм и енергия, да започне рехабилитация – отново с подкрепата на групата за взаимопомощ. Тя помага на тези с подобна съдба със съвети и действия до окончателното мобилизиране с най-подходящата за тях протеза, както и след това – чрез общи дейности.

Ние искаме хората с ампутации да останат мобилни!

Пътят от ампутацията до избора на оптимална протеза и до достигането на най-високата степен на мобилност може да бъде дълъг. Много хора с ампутации имат проблеми да приемат протезата като част от тяхната реалност. Това причинява загуба на време, която също така удължава и времето на страдание. Също и в този случай ние оставаме на разположение на хората с ампутации и им помагаме да превъзмогнат антипатията и препятствията в началото. Дългосрочната цел трябва да бъде в посока на постоянно повишаване на степента на мобилност. За постигането й се нуждаем от помощта на самия пациент. Чрез своето активно участие той ще получи правото на снабдяване с висококачествена протеза. Тук също трябва да се имат предвид много фактори, за да се изключи възможността пациентът да получи протеза, която не отговаря на ортопедично-техническите изисквания и с която не може да ходи. В разговорите с представителите на групата за взаимопомощ, хората с ампутации ще получат подходящата информация за избягване на подобна ситуация.

За да създаде ръководещ принцип за всички нас, АББ разработи Каталог на изискванията, в който се съдържат изискванията спрямо политиците, лекарите, Здравната каса и ортопедичните техници. Запознайте се с каталога ТУК!