В подкрепа на хората с имплантации, АББ създава и развива групи за взаимопомощ;
провежда информационни, обучителни и други мероприятия;
сътрудничи на лекари, клиники, терапевти, производители на медицински изделия и помощни средства;
взаимодейства с платците на протези и с органите на изпълнителната и законодателната власт;
стимулира и подкрепя интердисциплинарни проучвания и др.