Загубата на крайник може да бъде опустошителна в емоционално и физическо отношение.

Съществуват много начини, които могат да помогнат на пациентите да се възстановят и преодолеят тази загуба, но един от най-ползотворните методи за възвръщане на увереността и продължаването напред е споделеният опит и разговорите с други хора, които са имали сходни преживявания.

Знанието, че не сте сам във Вашето специфично положение поражда едно голямо чувство на успокоение. То Ви дава възможност да се учите от другите, които са в подобно на Вашето положение, за това как да се справяте с предизвикателствата на ежедневия живот – какво дава резултат и какво не.

Попитайте Вашия протезист дали може да Ви свърже с други хора с ампутации на сходни нива, които вече носят протези.

Подкрепата и насърчаването от страна на тези Ваши поддръжници може да Ви помогне да запазите мотивацията си по пътя към успешното Ви възстановяване.