Заплащането на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания от НЗОК е новият момент в наредбата, […]